Kvalitet

 

Selskapet har en rekke sertifikater:

 

  • Kvalitetssyringssystem ISO 9001:2008
  • Miljøstyringssystem ISO 14001:2004  
  • Styringssystemer for arbeidsmiljø OHSAS 18001:2007 
  • Sintef godkjenning TG20480 
  • FSC-sertifisering