Projektavimo ir statybos darbų sritys

Projektavimo darbų sritys:

 • architektūros,
 • konstrukcijų (tik pastatų),
 • statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo,
 • ekonominė.

Statybos darbų sritys:

 • bendrieji statybos darbai , išskyrus asfaltavimo darbus;
 • pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas;
 • šilumos gamyba (iki 1 MW galios) ir tiekimas;
 • pastatų šildymas;
 • vėdinimas;
 • elektrotechnikos darbai iki 1 000 V įtampos;
 • nuotolinis ryšys (telekomunikacijos);
 • apsauginė ir gaisrinė signalizacija;
 • kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai.
Kreiptis: Albertas Vagulis
+370 685 39936