ES projektai

 

UAB „Kriautė“ gamybos modernizavimas

ESFIVP I 1

UAB „Kriautė“ pagal 2014-2020 Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos priemonę „Regio potencialas LT“ įgyvendina projektą „UAB „Kriautė“ gamybos modernizavimas“

Projekto tikslas - tobulinti bei modernizuoti įmonėje veikiančias technologijas, jų procesus, keliant tarpusavio sinchronizacijos lygį. Įmonėje bus perorganizuotas gamybos linijų darbas, įdiegiant naują pažangesnę įrangą, išplečiant gamybinius pajėgumus, didinant darbo našumą bei užtikrinant aukštą kokybinį lygį ir tuo pačiu tenkinant gaminamų produktų paklausą tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.

Projektui įgyvendinti gautas 27762 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.