Gavome Sintef sertifikatą Nr. TG20480

2016 07 12

UAB „Kriautė“ pagal 2014-2020 Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos priemonę „Expo sertifikatas LT“ įgyvendino projektą „Medinių skydinių namų sistemų sertifikavimas“.

Sėkmingai įvykdėme visas sertifikavimo procedūras. UAB "Kriautė" skydinių namų gamybos technologija ir konstrukciniai sprendimai atitinka Sintef keliamus reikalavimus tokio tipo statiniams. Tai patvirtina sertifikatas TG Nr 20480. 

Projekto tikslas - didinti eksporto apimtis, įgyti užsienio partnerių pasitikėjimą gaminamos produkcijos kokybe. SINTEF sertifikatas patvirtins medinių skydinių namų sistemos atitikimą Šiaurės šalių kokybės standartams, sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimams.

Projektui įgyvendinti gautas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

TG 20480

atgal